Wudang Baguazhang 武当八卦掌

Wudang Jiang Rongqiao’s Baguazhang performed by Zī Xiǎo 资晓 (Alex Mieza). Wudang 2017.

www.wudangzixiao.com
www.wudangspain.es


Go to Youtube


Leave a Reply