Wudang Xuan Wu Quan (Liang Yi) by Master Chen Shiyu

Wudang Academy - Traditional Sanfeng Cultural Heritage
Wudang Xuan Wu Quan (Liang Yi) by Master Chen Shiyu

Older video from Master Chen Shiyu performing Xuan Wu Quan


Go to Youtube


Leave a Reply